Header Ads

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม ระดับภาค

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม ระดับภาค
วันที่  5  มิถุนายน  2561   โรงเรียนบ้านทุ่งขาม อ.เกาะคา  สพป.ลำปาง เขต 2 ได้เป็นตัวแทนเขต เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม ระดับภาคเหนือ ที่วัดดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.