Header Ads

กิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) รุ่นท่ี่ 4


กิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”  (LIFE SAVING)  รุ่นท่ี่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2561  สพป.ลำปาง เขต 2   จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ว่ายน้ำเพื่อชีวิต  (LIFE SAVING) ประจำปีงบประมาณ 2561  รุ่นที่ 4  อ.แม่ทะ และ อ.เกาะคา  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน จำนวน 50 คน  ณ สระว่ายน้ำเฟื่องฟ้า  ต.ไหล่หิน  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  โดยมี นายทวีศักดิ์  วงศ์บาตร  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.